Route naar samenwerking


In gesprek

Ik wil graag weten hoe de situatie er over een x periode uit moet zien. Samen met de opdrachtgever stellen we het doel vast waaraan gewerkt moet worden om de gewenste situatie te bereiken.


Soms vind ik het nodig om belanghebbenden te spreken om het doel scherp te stellen, dan bespreek ik of dat passend is.


Voorstel

In geval van een interim opdracht bereiken we overeenstemming over te behalen doelen en de route.


In geval van coaching of teamcoaching maak ik, op basis van de opgedane informatie, een voorstel voor een traject. Teamcoaching bestaat hoofdzakelijk uit interactie en reflectie. Dit kan plaatsvinden in een of meerdere sessies met het team.


Individuele coaching kan onderdeel zijn van het traject. Dit bestaat hoofdzakelijk uit praten en reflecteren om de intrinsieke route naar ontwikkeling te vinden.


Aan de slag

Als we overeenstemming hebben over het doel, de vorm en de condities dan kan ik van start. Een onderdeel van mijn aanpak is reflectie op de voortgang. Afhankelijk van de gemaakte afspraak doe ik dat met de opdrachtgever, het team en/of individu. Met een maatwerk aanpak is er altijd mogelijkheid om aan te scherpen of accenten te leggen.