Ontwikkelen & impact

Organisatieontwikkeling kent een aantal terugkerende onderwerpen. Het is van belang om deze punten te zien en er functioneel mee aan de slag te gaan om ontwikkeling gestalte te geven.


Communicatie

"Het belangrijkste in communicatie is te horen wat er niet gezegd wordt."


Communicatie en gedrag zijn altijd peilers waaraan aandacht moet worden besteed. Inzicht creƫren in de gedragspatronen van het individu en het team. De patronen bespreken, waarderen en waar nodig ombuigen.


Gedrag en interactie


We brengen de interactie met elkaar in beeld. Hoe interacteren we en hoe functioneel werkt dat in de praktijk? En hoe werkt dat in relatie tot de doelen die we willen bereiken? Onderzoeken, duiden en functioneel maken.


Interactie en kwaliteiten

Het team herontdekt haar kwaliteiten en ieders unieke toegevoegde waarde. Die van jou en die van de ander. Hoe worden die kwaliteiten ingezet in het team? Hoe sluit dit aan bij het team en in de organisatie?

Kwaliteiten en talenten


Als we als team beter willen worden en als we als individuen prettig met elkaar willen samenwerken, hoe bespreken we die samenwerking dan met elkaar?


Invloed ontwikkelen


Waar ligt je invloed om doelen te bereiken? Waar ligt je afhankelijkheid en hoe ga je daar daarmee om? Hoe bespreek je dat in het team of met je leidinggevende?


Verandering is het gevolg


Het individu en het team ontdekken dat ze in staat zijn om op eigen wijze hernieuwd succesvol te zijn in werken en samenwerken.