Verandering door ontwikkeling


Ontwikkel je organisatie, zie wat er veranderd is

Toegevoegde waarde


Professioneel kader

Ik werk altijd vanuit een zakelijk perspectief, het doel van de organisatie of van de betreffende afdeling. Door samen met de opdrachtgever vast te stellen wat moet worden aangepakt, maken we helder welke ontwikkeling gewenst is.


De organisatie

In relatie tot het organisatie- of afdelingsdoel moet een team worden meegenomen. Wat gister succesvol was hoeft dat vandaag niet meer te zijn. Wat maakt het team succesvol in de realiteit van vandaag en morgen? Door de inzet van diverse interventies leren we met elkaar wat nodig is en hoe dat bereikt kan worden.


Het individu

Ieder individu heeft zijn kwaliteiten en toegevoegde waarde. Soms kan het nodig zijn hier weer hernieuwd bewust van te worden en het in te zetten. Het kan ook zijn dat er nieuw gedrag vertoond moet worden om aansluiting te houden bij de organisatie en de verandering die nodig is. Ik ontdek, in gesprek met het individu, zijn of haar intrinsieke route. Het wordt duidelijk waar ontwikkeling ligt om aan te sluiten.

Filosofie


"Er is geen standaard mens of organisatie dus ik pas ook geen standaard methode toe"


Er is een hoeveelheid aan theorieën en modellen om tot verandering te komen in organisaties. Modellen die maar al te vaak leidend zijn voor een standaard aanpak. Dat het ergens anders een best practice was, betekent niet dat het binnen deze organisatie hoeft te werken. Mensen voelen feilloos aan of het om hen draait of om de aanpak.


Ik geloof in het omgekeerde. Mensen écht zien in wat men drijft en motiveert. Het team in de kern van haar functioneren doorgronden. Het is die informatie die de sleutel vormt om mensen intrinsiek te bewegen, teams te laten functioneren en organisatiedoelen te bereiken. Respectvol en waardevol.


Ik ervaar dat met die grondhouding het toepassen van verschillende modellen en theorieën ondersteunend kunnen zijn in mijn aanpak. Theorie is dienstbaar aan de praktijk door het met lenigheid passend in te zetten.